Konsultacje

Mając wątpliwości lub pytania, dobrze jest się z kimś spotkać i po prostu porozmawiać. Tak po prostu. W myśl powiedzenia: ,,co dwie głowy, to nie jedna”.

To kilka spotkań, zazwyczaj 1-3. Konsultacje kieruję do osób dorosłych. Tych, których problem dotyczy bezpośrednio lub osób z najbliższego kręgu osoby przeżywającej jakąś trudność natury psychologicznej.

To po prostu spotkanie, na którym możemy zastanowić się czy w ogóle potrzebujesz pomocy psychologicznej, a jeśli tak, to w jakiej formie.

Konsultacje nie są psychoterapią, ale bardzo często bywają wstępem do niej. Już samo porozmawianie z kimś zazwyczaj powoduje, że jest nam lepiej.

Podczas spotkań konsultacyjnych możesz z łatwością „przełamać pierwsze lody” i zadecydować czy to właśnie ja jestem odpowiednią dla Ciebie osobą, której możesz powierzyć swoje trudności.