Świadectwo ukończenia czteroletniego kursy z zakresu psychoterapii