Warsztaty i szkolenia

Za profesjonalizmem osoby pomagającej innym stoi jej warsztat i doświadczenie praktyczne.
Nic nie jest nam dane raz na zawsze-również nasze umiejętności.

Te formę współpracy kieruję zarówno do osób profesjonalnie zajmujących się pomocą innym jak również do wszystkich tych, którzy odnajdują w sobie potrzebę zdobywania wiedzy i poszerzania jej.

Aktualnie odpowiadam za blok zajęć wykładowo – warsztatowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ.

Pracując w licznych ośrodkach związanych z szeroko pojętą pomocą i szkoleniem innych, miałem możliwość prowadzić zajęć z zakresu:

  • Integracja (Ogród Doświadczeń w Krakowie, Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, GOPS Michałowice)
  • Kontakt z klientem (Centrum Przedsiębiorczości Społecznej)
  • Rozpoznanie, diagnoza i profilaktyka uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (Studenci AGH, GOPS Michałowice, GOPS Zabierzów, placówki lecznictwa odwykowego)
  • Podstawy pracy w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z dziećmi i dorosłymi (Ośrodek Mensana)
    Trening asertywności i komunikacji
  • Autoprezentacja
  • Przerwać impas – autorski cykl zajęć skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych