Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA – Konferencja